Potpisan ugovor o radovima na obnovi i prenamjeni broda Galeb u muzej

U upravnoj zgradi kraljevičkog brodogradilišta potpisan je ugovor o radovima na obnovi i prenamjeni broda Galeb koji će postati podružnica Muzeja grada Rijeke.