Na zahtjev natjecatelja, koji se natječu za poslove nabave javnih radova, roba i usluga, Odjel gradske uprave za financije, Služba za planiranje i evidentiranje javnih nabava u dijelu svoje odgovornosti može izdati Potvrdu o uredno ispunjenim ugovorima.

Temeljem odredbe članka 72. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) na zahtjev izvođača radova ili dobavljača roba i usluga, Odjel gradske uprave za financije, Služba za planiranje i evidentiranje javnih nabava u dijelu svoje odgovornosti, može izdati Potvrdu o uredno ispunjenim ugovorima.

Potvrda se izdaje u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora.

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima sadržava sljedeće podatke:

  1. naziv i sjedište ugovornih strana,
  2. predmet ugovora,
  3. vrijednost ugovora,
  4. vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
  5. navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Natjecatelji koji su radili za Grad Rijeku obrazac Potvrde mogu popuniti i dostaviti u Odjel na ovjeru putem pisarnice, e-maila: vanja.ivanis-zdjelar@rijeka.hr  tel. 209-240 i vesna.jagicic@rijeka.hr  209-241 ili telefaksa 209-202.

Skip to content