Predstavljeno sedam novih autobusa Autotroleja nabavljenih u sklopu EU projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza”

Sedam od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza”, za koji su bespovratna EU sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka predstavljeno je danas na Korzu.