Evaluacija provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja u riječkim osnovnim školama pokazala je kako su učenici iznimno pozitivno reagirali na nastavu građanskog odgoja, a što je posebice važno, također i promijenili stavove vezane uz prava i dužnosti, suradnju, uvažavanje drugih i toleranciju prema drugačijima, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Grad Rijeka školske godine 2016./2017. eksperimentalno je uveo Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) kao izvannastavnu aktivnost u pete razrede šest gradskih osnovnih škola, jednom tjednom, s maksimalnim fondom od 35 sati godišnje. Ta se izvannastavna aktivnost nastavlja provoditi i ove školske godine u 22 riječke osnovne škole te obuhvaća gotovo 400 učenika.

Kako bi se utvrdila uspješnost izrađenog i uvedenog programa te, sukladno rezultatima, pravovremeno uvele eventualne izmjene, provedena je evaluacija eksperimentalne godine provedbe, koju su proveli studenti Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci uz mentorstvo mentorica dr. sc. Bojane Ćulum i dr. sc. Nene Rončević.

Rezultati istraživanja pokazali su kako se velikoj većini učenika, njih čak 96% sviđaju metode i oblici rada gradiva, 89,3% učenika kaže kako je atmosfera ugodnija nego na ostalim satovima, a većina, ne samo što želi nastaviti s pohađanjem ove aktivnosti, već je izrazila i želju za većom satnicom i više terenske nastave. Učenici su spoznaju o važnosti pomaganja i uvažavanja drugih, o ljudskim pravima, zdravoj prehrani i opasnostima društvenih mreža istaknuli  kao najvrjednije što su  naučili.

Rezultate evaluacije nastave Građanskog odgoja i obrazovanja prezentirala dr. Ćulum

Rezultate evaluacije nastave Građanskog odgoja i obrazovanja prezentirala dr. Ćulum

Zadovoljstvo načinom provedbe iskazali su i nastavnici, koji su izrazito zadovoljni kvalitetom stručnog usavršavanja te su iskazali želju za supervizijom, koja im je i omogućena tijekom tekuće školske godine. Kod učenika su zamijetili promjene u stavovima te povećani interes za aktualnim društvo-političkim temama, čemu su i prilagođavali nastavu. Evaluacija je pokazala kako je opći stav prema uvođenju GOO u nastavu pozitivan. Kod učenika koji ga nisu izabrali kao izvannastavnu aktivnost to nije bilo stoga što nisu zainteresirani za temu, već zbog preopterećenosti drugim obavezama.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je da  je i ovo istraživanje pokazalo kako je uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja, bila dobra odluka, koju potvrđuje i velika zainteresiranost drugih sredina za njegovo uvođenje po riječkom modelu. Tako je Grad Rijeka već potpisao sporazum kojim će Grad Rijeka bez naknade ustupiti Gradu Sisku materijal priručnika namijenjenog učenicima petih i šestih razreda osnovne škole te popratne materijale namijenjene učiteljima, uskoro bi se trebao potpisati ugovor s Primorsko-goranskom županijom. Interes su iskazali i Istarska županija, Grad Čakovec te neke druge sredine.

U četiri godine gotovo dvostruko više turističkih noćenja

Predstavljajući turističke rezultate Rijeke od 2014. do 2017. godine, v.d. pročelnice Odjela za poduzetništvo Vlasta Linić kazala je kako turizam bilježi kontinuirani rast. Broj noćenja u 2017. godini je bio 334.463, što je za čak 92,71% više u odnosu na 2014. godinu.

Prema podacima FINA-e, ukupni godišnji prihod od turizma u 2016. godini je iznosio 735 milijuna kuna, što je gotovo 20% više u odnosu na 2014. godinu, a  povećan je i broj zaposlenih u turizmu.

Izvrsni riječki turistički rezultati

Izvrsni riječki turistički rezultati

U protekle tri godine Grad je u razvoj turizma uložio ukupno 4,2 milijuna kuna, sufinancirajući promociju aviodestinacije područja Kvarnera i razvoj Rijeke kao kruzing destinacije. .

Izražavajući zadovoljstvo turističkim rezultatima gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako podaci pokazuju kako je na planu turističkoj razvoja Rijeke, koja donedavno nije ni percipirana kao turistička destinacija, učinjeno puno. Turističku sliku grada dopunit će i brojne investicije –  započela je izgradnja resorta na Kostabeli, hotelsko poduzeće Jadran najavilo je uređenje hotela Neboder i Park, a u narednih nekoliko godina trebala bi se realizirati i ideja izgradnje hotela u sklopu kompleksa Benčić.

Transparentnost upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka upravlja sa ukupno 1710 poslovnih prostora i 42 prostora javne namjene. Tijekom 2017. godine objavljeno je 10 javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, temeljem kojih je izlicitirano 96 poslovnih prostora.  U 2018. godini planira se objaviti 8 javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora.

U cilju što transparentnijeg upravljanja imovinom Grada Rijeke, kao i približavanja građanima i gospodarskim subjektima zainteresiranim za zakup poslovnog prostora Grada Rijeke, podaci o slobodnim poslovnim prostorima, kao i onima u zakupu, objavljeni su na web stranici Grada Rijeke.

Grad Rijeka među najefikasnijim u prikupljanju i obradi podataka o prometu nekretnina

Grad Rijeka je, uz Grad Čakovec, ocijenjen najboljim u primjeni Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, koji je jedinice lokalne samouprave zadužio za vođenje baze podataka o kupoprodajnim ugovorima koji se odnose na promet nekretnina na cijelom području Rijeke, kao i ocjenjivanje procjembenih elaborata za kupoprodaju nekretnina Grada Rijeke.

Usvojen je godišnji plana Grada Rijeke za raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge, kao i program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada.