Aktivni građani sudjeluju u društveno-političkom životu zajednice na različite načine.

Grad Rijeka razvio je različite modele uključivanja građana u procese donošenja odluka, kreiranja proračuna i praćenja rada tijela javne vlasti.

Razvoj transparentnosti gradske uprave podrazumijeva objavljivanje velike količine informacija, ali i dvosmjernu komunikaciju s građanima o svim važnim pitanjima koja utječu na život u gradu.

Uz navedeno, Grad Rijeka kontinuirano potiče razvoj civilnog društva i volontiranje.