RI Info

Informativni centar Grada Rijeke RI INFO korak je u nastojanjima Grada Rijeke da postane što kvalitetniji servis potrebama građana. Ideja Informativnoga centra temeljena je na iskustvima velikih europskih gradova koji već niz godina imaju centre ili punktove slične namjene, kao i na spoznaji o sadržajima i uslugama koje građani najčešće traže.

U Informativnom centru građanima su dostupne informacije o uslugama koje pruža gradska uprava i projektima gradske uprave. Na policama se mogu pronaći informativni materijali gradskih odjela i ustanova, a omogućen je i besplatan pristup Internetu.

Prostor Informativnoga centra služi i za prezentacije projekata, održavanje konferencija za novinare gradske uprave, ustanova te udruga i organizacija s kojima Grad surađuje. U prostoru se također mogu održavati manje prigodne izložbe. Uz obaveznu prethodnu najavu, dostupna je i mogućnost videokonferencije.

RI INFO – Informativni centar Grada Rijeke

Radno vrijeme Informativnoga centra Grada Rijeke: od ponedjeljka do petka od 8.00 – 20.00 sati, a subotom od 9.00 – 13.00 sati.