Temeljem Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 25. listopada 2018. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke. Navedena odluka objavljena je  u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 12/18, a stupila je na snagu 29. listopada 2018. godine.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 2. prosinca 2018. godine.

Izborno povjerenstvo

Za potrebe odvijanja izbornih radnji Izborno povjerenstvo ureduje na adresi Korzo 16, soba 315, 3 kat, od utorka 30. listopada 2018. godine.

Kontakt prema Izbornom povjerenstvu:

Telefon:  051 209 568
Telefon:  051 209 569
Fax:        051 209 537

E-mail: moizbori@rijeka.hr

Upute o redoslijedu izbornih radnji i zaštiti osobnih podataka

Izborno povjerenstvo donijelo je Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora te Obvezatne upute o zaštiti osobnih podataka.

Kandidature

Obrasci za podnošenje kandidacijskih lista, političke stranke i nezavisni kandidati preuzimaju ovdje niže, na ovoj stranici rijeka.hr portala, ili pak u Izbornom povjerenstvu i to u razdoblju od 30. listopada do 12. studenoga 2018. godine, u vremenu:

  • četvrtak, 8. 11. – od 10,00 do 18,00 sati
  • petak, 9. 11. – od 10,00 do 18,00 sati
  • subota, 10. 11. – od 10,00 do 14,00
  • ponedjeljak – 12.11. – od 10,00 do 14,00 sati

Obrasci za podnošenje kandidatura:

Ovjera kandidature i predaja lista

Predloženi kandidati na listi, svoje očitovanje o prihvaćanju kandidature mogu ovjeriti u Izbornom povjerenstvu (od 30. listopada do 12. studenog 2018. godine, u gore navedenom vremenu) ili kod javnog bilježnika.

Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Vijeća moraju biti zaprimljeni u Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do 12. studenog 2018. godine do 24.00 sata.

Sve pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članova Vijeća, kao i zbirna lista, objavljuju se u roku od 72 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja kandidacijskih lista, točnije do 15. studenoga  2018 do 24.00 sati. Liste se objavljuju na portalu Grada Rijeke i oglasnim pločama mjesnih odbora.

Izborna promidžba i izborna šutnja

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, tj. od 16. studenog 2018. godine od 00.00 sati do 30. studenog 2018. godine do 24.00 sata.

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora sve do zaključno 19,00 sati, tj. od 1. prosinca 2018. godine od 00,00 sati do 2. prosinca 2018. godine do 19,00 sati.

Vezane vijesti

Utorak, 4. prosinac 2018.

Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Zamet

Na temelju odredbe članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) Izborno povjerenstvo objavljuje Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora Zamet Na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora Zamet koji su održani dana 2. prosinca 2018. godine na području Mjesnog odbora Zamet ima…

Više informacija

Utorak, 4. prosinac 2018.

Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Vojak

Na temelju odredbe članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) Izborno povjerenstvo objavljuje Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora Vojak Na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora Vojak koji su održani dana 2. prosinca 2018. godine na području Mjesnog odbora Vojak ima…

Više informacija