Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna

Sudjelovanje građana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području grada Rijeke, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja građana u rad javne uprave, omogućeno je u Rijeci kroz tri, odnosno četiri modela:

Osim putem ovih modela, građani svoje prijedloge vezane uz proračun mogu slati ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna ili koristeći obrazac iz Proračuna u malom za tekuću godinu, koji mogu ispuniti i poslati poštom na adresu:

Ured Grada Rijeke
(Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna)
Korzo 16
51000 Rijeka