• jasno utvđreni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta)
• detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostavrenja utvrđenih ciljeva projekta
• sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta(minimum 10% ukupne vrijednosti projekta izraženo kroz volonterski rad, sponzorstva i/ili donacije)
• vidljivost projekta i mogućnost promocije grada Rijeke kroz njegovu provedbu
• vrednovanje uspješnosti i održivosti projekta
• učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranima aktivnostima i ciljevima projekta)
• inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice