Inovacijska infrastruktura i poligon za povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživačko-razvojne aktivnosti

Centri kompetencija

Centri kompetencija su usmjereni na razvojna i industrijska istraživanja potaknuta od strane industrije i njihovu komercijalizaciju unutar specifičnih tematskih područja i grana  kompetencije.

Povezani su na jedno ili više tematskih prioritetnih područja i/ili međusektorskih tema prepoznatih u okviru Strategije pametne specijalizacije.

Centri kompetencija u Rijeci

 • Smart RI d.o.o.
  Društvo Smart RI d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj osnovano je u svrhu upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima kako bi se doprinijelo rješavanju izazova kojima se gradovi nose (promet, energetika, ekologija i druga S3 područja).
  Smart RI d.o.o. je nositelj i prijavitelj projekta “Centar kompetencija za pametne gradove”.
  Član uprave: Tina Ragužin
  Trg Sv. Barbare 2, Rijeka
  T. +385 99 536 1944
  E-mail: info@smart-ri.hr
  http://smart-ri.hr/
 • CEKOM Brodogradnja d.o.o.
  Društvo CEKOM Brodogradnja d.o.o. osnovano je za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji, s ciljem jačanja kapaciteta u brodogradnji, uvođenja novih tehnologija i unaprjeđenja proizvodnih procesa. Društvo djeluje kao centar kompetencija i iz tog razloga se udružuje sa znanstveno-istraživačkim institucijama i gospodarskim subjektima u cilju razvoja novih proizvoda i usluga kroz istraživačke projekte u brodogradnji.
  Članovi uprave: Tina Ragužin, dr.sc. Tomislav Bukša
  Trg Sv. Barbare 2, Rijeka
  T. +385 51 209-590