Inovacijska infrastruktura i poligon za povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživačko-razvojne aktivnosti

Centri kompetencija

Centri kompetencija su usmjereni  na razvojna i industrijska istraživanja potaknuta od strane industrije i njihovu komercijalizaciju unutar specifičnih tematskih područja i grana  kompetencije.

Povezani su na jedno ili više tematskih prioritetnih područja i/ili međusektorskih tema prepoznatih u okviru Strategije pametne specijalizacije.

Centri kompetencija u Rijeci

Centar kompetencija za pametne gradove

Smart RI d.o.o. Rijeka
Adresa: Trg svete Barbare 2
Direktor: Damir Medved
Kontakt tel.: 051/209-619

Centar kompetencija za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji

CEKOM Brodogradnja d.o.o. Rijeka
Adresa: Trg svete Barbare 2
Direktor: Tomislav Bukša
Kontakt tel.: 051/209-590

Centar kompetencija za biotehnologiju i bioekonomiju (u osnivanju)