Eko Liburnia je nevladina, neprofitna i izvanstranačka organizacija za promicanje održivog razvitka Primorsko-goranske županije i hrvatske Liburnije kroz razvitak gospodarskih djelatnosti eko-turizma, ekološke poljoprivrede i zaštite okoliša.

Svrha osnivanja Udruge Eko Liburnia je očuvanje, zaštita te ekološki, ekonomski i socijalno prihvatljivo gospodarenje prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Hrvatske liburnije, što je preduvjet uravoteženu i održivu regionalnom razvitku.

  • Temeljni ciljevi:
    Ostvarivanje uvjeta koji će omogućiti očuvanje tradicije i običaja, zaštitu prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti hrvatske Liburnije te razvitak ekološki i socijalno prihvatljivih gospodarski djelatnosti koje će lokalnom stanovništvu osigurati opstanak, kvalitetan život te pravo na autohtonost i specifičnost
  • Interesno i solidarno okupljanje pravnih osoba i građana uključenih u djelatnosti eko-turizma, ekološke poljoprivrede i zaštite okoliša, a u suglasnosti s Agendom 21 i ostalim međunarodno prihvaćenim konvencijama iz navedenih područja.

Članom udruge Eko Liburnia može postati svaka pravna osoba te poslovno sposoban građanin iz Hrvatske i inozemstva koji obavlja ili promiče djelatnosti eko-turizma, ekološke poljoprivrede i zaštite okoliša na području djelovanja udruge.