Teh-nova d.o.o. Rijeka zajedno sa Savezom inovatora izgrađuje sustav koji će biti na usluzi svim poduzetnicima, članovima udruga inovatora s područja grada Rijeke i županije, a po mnogo čemu je jedinstven u RH.

Od dana osnivanja (1999.) Teh-nova je vodeći tehnički realizator nastupa inovatora na cijelom nizu izložbi od Moskve preko Europe do Amerike. Ona je registrirani zastupnik Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, članica je Vijeća za inventivni rad HGK, članica je Hrvatskog saveza inovatora.

Usluge:

  •  zaštita izuma u zemlji i inozemstvu
  • zaštita industrijskog obličja, žigova, logotipa tvrtki i znakova razlikovanja robe u domaćem prometu
  • istraživanje domaće i inozemne dokumentacije o novostima u području tehnike
  • pružanje informacija o modalitetima i mogućim efektima zaštite
  • zastupanje i posredovanje između pravnih i fizičkih osoba u plasmanu industrijskog vlasništva i sl.