Hrvatski izvoznici su predstavničko tijelo tvrtki i organizacija čija je misija promocija i zastupanje interesa hrvatskog izvoza. Članstvo u udruzi Hrvatski izvoznici javno je i otvoreno za sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište, odnosno koje žive u Republici Hrvatskoj i koje izvoze ili namjeravaju izvoziti proizvode, robe i usluge, tj. sudjeluju i pomažu u izvozu, te za sve koji promoviraju hrvatski izvoz.

Temljni ciljevi djelovanja:

  • promocija izvoza hrvatskih proizvoda, roba i usluga
  • poticanje hrvatskog izvoza u svim oblicima i na svim tržištima
  • promocija kvalitete poslovanja hrvatskih izvoznika
  • trajna analiza i briga o Vladinim prijedlozima koji se odražavaju na hrvatski izvoz
  • poduzimanje svih potrebnih radnji da se prije donošenja odluka vezanih za izvoz čuje mišljenje hrvatskih izvoznika
  • stvaranje pravnog i javnog sustava koji omogućuje članovima da iznesu svoja mišljenja i bez povećanja zaduženosti, a uz realni porast osobnih dohodaka p
  • primjena europskih normi i standarda u poslovanju
  • podizanje svijesti hrvatskih građana o nužnosti izvoza, njegovom značaju za ukupno gospodarstvo Hrvatske kao i njegovom doprinosu za boljitak svih građana Republike Hrvatske.