Natječaji

20.06.2018. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 05. srpnja 2018. godine do 15,30 sati.

25.05.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje lokacija za postavljanje reklamnih ormarića na stupove javne rasvjete na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje lokacija za postavljanje reklamnih ormarića na stupove javne rasvjete na području grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 08.06.2018. u 21:00
25.05.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje javne površine za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2018. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje javne površine za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2018. godini.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u nastavku.

Natječaj otvoren do 04.06.2018. u 09:00
16.05.2018. u 00:00

Natječaj za prodaju zemljišta i osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju zemljišta i osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije:
k.o. Rijeka, Draga, Srdoči.

Natječaj otvoren do 21.05.2018. u 12:00