Natječaji

14.12.2017. u 00:00

Natječaj za prodaju i zamjenu građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju i zamjenu građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Trsat, Svilno, Gornja Drenova, Svilno – Tutnovo i lokacija u Pionirskoj ulici.

Natječaj otvoren do 20.12.2017. u 12:00
24.11.2017. u 00:00

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u gradu Rijeci

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u gradu Rijeci.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 04.12.2017. u 10:00
09.11.2017. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu privremenog objekta – plaža Villa Nora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu privremenog objekta – plaža Villa Nora.
Cjeloviti tekst možete vidjeti u nastavku.

Natječaj otvoren do 17.11.2017. u 09:00
05.11.2017. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 23. studenog 2017. godine do 15,30 sati.