Natječaji

18.02.2018. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 08. ožujka 2018. godine do 15,30 sati.

16.02.2018. u 00:00

Uređenje sunčališta plaže park Hotel zapad (ex Plaža 2)

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Uređenje sunčališta plaže park Hotel zapad (ex Plaža 2).

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu

Natječaj otvoren do 27.02.2018. u 09:00
11.02.2018. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 26. veljače 2018. godine do 15,30 sati.

11.02.2018. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – kantina

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 26. veljače 2018. godine do 15,30 sati.