Natječaji

17.09.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 24.09.2018. u 09:00
17.09.2018. u 00:00

Natječaj za prodaju zemljišta i osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju zemljišta i osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije:
k.o. Srdoči, Podvežica, Sušak, Rijeka, Drenova, Pašac, Jurčići, Kozala, Zamet.

Natječaj otvoren do 26.09.2018. u 12:00
12.09.2018. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 27. rujna 2018. godine do 15,30 sati.

23.08.2018. u 00:00

Natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Hosti, Baredice, Pulac, Trsat, Pehlin, Mario Gennari, Belveder, Kantrida, Zamet, Krnjevo, Škurinje, Plase, Mlaka, Belveder, Brašćine, Smućeni breg.

Natječaj otvoren do 10.09.2018. u 12:00