Prezentacija poduzetničkih poduhvata i projekata grada na području poduzetništva.