Poduzetnici čija tvrtka ima sjedište na području grada Rijeke obvezni su plaćati državne i gradske poreze, ali i određene vrste naknada.

Porezi i naknade plaćaju se ovisno o poslovanju i vrsti prostora za obavljanje poslovne djelatnosti. Gradu Rijeci plaćaju se komunalna naknada, komunalni doprinos i spomenička renta.

Najvažniji porezi Republike Hrvatske su porez na dohodak, porez na dobit i porez na dodanu vrijednost, a postoje i gradski porezi.