Porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

POREZNO RAZDOBLJE

Porez na dohodak utvrđuje se i plaća za kalendarsku godinu.

POREZNE STOPE I  IZVORI  DOHOTKA

Izvori dohotka su primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugih primitaka.

Opširnije o porezu na dohodak na web stranici porezne uprave.