Zakup i privremeno korištenje gradskih poslovnih i drugih prostora.

Svim zainteresiranim poduzetnicima Grad Rijeka nudi uzimanje u zakup poslovnih prostora vlasništvu Grada u kojima je moguće obavljanje različitih djelatnosti, od gospodarskih, zdravstvenih do različitih društvenih aktivnosti.

Svakih 4 do 5 tjedana putem javnog natječaja oglašavaju se slobodni poslovni prostori koje Grad Rijeka daje u zakup. Natječaj se najavljuje u dnevnom tisku a na web stranicama Grada pregledno se  za svaki slobodni poslovni prostor prikazuju svi najvažniji podaci, od veličine, početne cijene, jamčevine, dozvoljenih djelatnosti u prostoru kao i vrijeme, način javnog nadmetanja te ugovaranje i vrijeme početka obavljanja djelatnosti.

Način gospodarenja poslovnim prostorima usmjeren je na što svrsishodnije korištenje poslovnih prostora uzimajući u obzir sve iskazane potrebe zainteresiranih za pojedine prostore, vodeći računa o pružanju istih uvjeta svima  putem javnog nadmetanja.

Direktan uvid u Registar objekata poslovne namjene Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke dostupan je na stranici e-usluga, dok je popis zakupljenih poslovnih prostora  kojim upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom dostupan na web portalu Otvorenih podataka, gdje je moguć i direktan uvid u popis slobodnih poslovnih prostora. Oba popisa se dnevno ažuriraju.