Informativni centar Grada Rijeke služi za prezentacije i konferencije za novinare, kako gradske uprave, tako gradskih ustanova te udruga i organizacija s kojima Grad surađuje. U prostoru se također mogu održavati i manje prigodne izložbe. U Informativnom centru Grada Rijeke građanima je, uz obaveznu prethodnu najavu dostupna i mogućnost videokonferencije.