S ciljem jačanja poduzetničke kulture i samozapošljavanja Grad Rijeka kontinuirano provodi brojne aktivnosti u cilju razvoja poduzetništva.  One su usmjerene na:

Kreativno Edukativna Škola (K.E.Š)

 • Pokrenuta je školske godine 2008/2009 kao pilot projekt Grada Rijeke u suradnji s Domom mladih
 • Namijenjena učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola s osnovnim ciljem razvoja poduzetničkih kompetencija mladih i podizanja razine poduzetničke kulture
 • Program se provodi kao izvanškolska aktivnost u dva oblika:
 • redovni program- kroz 29 radionica (58 školskih sati) prilikom kojih se polaznicima kroz primjerene i zabavne metode rada približava svijet poduzetništva
 • vikend škola poduzetništva- sudjelovati mogu i učenici šestih razreda. U vikend školi se intenzivno radi na rješavanju određenog praktičnog poduzetničkog zadatka, svake godine na drugu temu

Start up inkubator

 • Osnovni cilj Start up inkubatora je stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, podizanje radnih kompetencija za zapošljivost mladih te utjecaj na razvoj poduzetničke kulture mladih.
 • Polaznici imaju priliku sagledati elemente održivosti ideje i steći poduzetnička znanja, kako bi na najmanju mjeru smanjili rizike svog poduhvata
 • Korisnicima je omogućeno besplatno:
 • Radni prostor u periodu od 6 mjeseci s internet pristupom
 • Radionice i predavanja na teme od značaja za poduzetnički pristup i razradu poslovne ideje
 • Mentorsku mrežu za pojedinačna savjetovanja – 27 mentora
 • Omogućavanje kontakata i predstavljanja razrađene poslovne ideje potencijalnim investitorima i javnosti
 • Pomoć pri izradi prototipa proizvoda
 • Pomoć u izradi business canvasa ili skraćenog poslovnog plana

Poduzetnički Inkubatori

 • Poduzetnički inkubatori u vlasništvu Grada: ukupno 4.816,75 m2 – 7 objekata
 • 42 poslovne jedinice
 • U periodu od 1996. do 2014. godine sveukupno 121 korisnik
 • za poduzetnike početnike (gospodarski subjekti)
 • proizvodni i uslužni inkubator
 • povoljni uvjeti smještaja, konzultantske i poslovne usluge
 • upravlja: RRA Porin d.o.o.

Centri kompetencija

 • Inovacijska infrastruktura i svojevrstan poligon za povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživačko-razvojne aktivnosti
 • CEKOM-i su usmjereni  na razvojna i industrijska istraživanja potaknuta od strane industrije i njihovu komercijalizaciju unutar specifičnih tematskih područja i grana  kompetencije
 • Povezani na jedno ili više tematskih prioritetnih područja i/ili međusektorskih tema prepoznatih u okviru Strategije pametne specijalizacije

Centri kompetencija u Rijeci:

Centar kompetencija za pametne gradove

Smart RI d.o.o. Rijeka
Adresa: Trg svete Barbare 2
Direktor: Damir Medved
Kontakt tel.: 051/209-619

Centar kompetencija za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji

CEKOM Brodogradnja d.o.o. Rijeka
Adresa: Trg svete Barbare 2
Direktor: Tomislav Bukša
Kontakt tel.: 051/209-590

Centar kompetencija za biotehnologiju i bioekonomiju (u osnivanju)

Ostali programi i projekti

Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i razvijanje poduzetničke klime provodi se osim navedenog i kroz još nekoliko različitih programa, projekata i aktivnosti: