Programi koji doprinose razvoju Rijeke kao turističke destinacije, posebice urbanog turizma, te povećanju turističkog prometa.

Svjetska turistička kretanja ukazuju na rastući segment tržišta gradskog turizma i selektivnih oblika turizma koji se pod njegovim okriljem i u njegovu bližem okruženju mogu razvijati. Politika razvoja turizma u gradu zahtijeva mrežu kooperativnih odnosa između lokalnih vlasti, turističkih agencija, turističkih organizacija i gradskih organizacija za revitalizaciju grada te partnerske odnose javnog i privatnog sektora, što u izgradnji infrastrukture i turističke ponude daje najbolje rezultate.

U tom kontekstu Grad Rijeka preko Odjela za poduzetništvo kroz godine poduzima niz aktivnosti kako na povezivanju aktera zahtjevnog turističkog tržišta tako i na promociji Rijeke kao zanimljivog turističkog odredišta. Posebno je razvijan aktivan i partnerski odnos sa Turističkom zajednicom Grada Rijeke, kao najvažnijim akterom u kreiranju turističke ponude Grada.

U koordinaciji s Turističkom zajednicom grada Rijeke, Grad Rijeka nastoji unaprijediti ponudu turističkih sadržaja putem aktivnosti u kojima sudjeluju građani i lokalni poduzetnici u suradnji s institucijama i strukovnim udruženjima.

Projekti koji se provode u cilju razvoja Rijeke kao turističke destinacije organizirani su sa svrhom podizanja razine opće kvalitete i izgleda životnog prostora, očuvanja i unapređivanja turističkog prostora i zaštite okoliša.