Akcija “Više cvijeća – manje smeća” uključuje sufinanciranje i provedbu pojedinih projekata ozelenjivanja i uređivanje zelenih površina na području grada kroz uređivanje, nabavku i podjelu sadnica građanima grada Rijeke te čišćenje i uklanjanje smeća i drugih neprimjerenih situacija, a sve u suradnji s mjesnim odborima Grada Rijeke.

Kako bi potaknuo stanovnike i korisnike poslovnih prostora na Korzu i užem centru grada Rijeke da dekoriraju cvijećem pročelja svojih stambenih i poslovnih prostora, Grad Rijeka već više godina organizira prodaju kvalitetnih cvjetnih sadnica i začinskog bilja građanima grada Rijeke po povoljnim cijenama po principu “kupiš 5, a dobiješ 10 sadnica”. Naime, u želji da se osigura što veći broj sadnica te da se u akciju uključi što veći broj stanovnika Rijeke, svaki građanin može kupiti najviše 5 sadnica, dok će za svaku kupljenu dobiti još jednu na poklon.

Akcija se održava tijekom travnja u središtu Rijeke. Ovu akciju Turistička zajednica grada Rijeke već tradicionalno u suradnji s Odjelom gradske uprave za poduzetništvo organizira s ciljem kako bi se maksimalno pridonijelo zaštiti i uređenju okoliša, ljepoti našega grada te boljem i ugodnijem boravku turista u njemu.