Akcija “Više cvijeća – manje smeća” uključuje sufinanciranje i provedbu pojedinih projekata ozelenjivanja i uređivanje zelenih površina na području grada kroz uređivanje, nabavku i podjelu sadnica građanima grada Rijeke te čišćenje i uklanjanje smeća i drugih neprimjerenih situacija, a sve u suradnji s mjesnim odborima Grada Rijeke.

Grad Rijeka više godina organizira prodaju kvalitetnih cvjetnih sadnica i začinskog bilja građanima grada Rijeke po povoljnim cijenama kako bi se potaknulo stanovnike i korisnike poslovnih prostora na Korzu i užem centru grada Rijeke da dekoriraju cvijećem pročelja svojih stambenih i poslovnih prostora,

Ovu akciju Turistička zajednica grada Rijeke već tradicionalno u suradnji s Odjelom gradske uprave za poduzetništvo organizira s ciljem kako bi se maksimalno pridonijelo zaštiti i uređenju okoliša, ljepoti našega grada te boljem i ugodnijem boravku turista u njemu.