Podaci FINA-e o tvrtkama koje imaju sjedište u Rijeci (bez tvrtki, banaka i državnih institucija sa sjedištem izvan Rijeke i bez obrtnika).

Rijeka – grad gospodarskih mogućnosti

Osnovni financijski rezultati poduzetnika sa sjedištem u gradu Rijeci

Financijska agencija (FINA) izvršila je analizu poduzetnika sa sjedištem u Rijeci u razdoblju od 2017. –  2021. godine.

U promatranom petogodišnjem razdoblju, u gradu Rijeci broj poduzetnika povećan je za 12,3%, zaposlenih za 0,7%, prosječna mjesečna neto plaća viša je za 20%, ukupni prihodi povećani su za 15,3%, ukupni rashodi za 14,4%, a neto dobit za 35,7%.

U proteklih pet godina, najbolji rezultati iskazani su 2021. godine kada su poduzetnici u gradu Rijeci ostvarili najveće prihode (23,1 milijardu kuna), neto dobit (1,1 milijardu kuna) te isplatili najvišu prosječnu neto plaću u iznosu od 6.374 kuna.

Kroz promatrano razdoblje, rastao je broj poduzetnika, od najmanjeg 2017. godine (4.568), do najvećeg broja 2021. godine (5.130).

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima u promatranom je razdoblju porasla za 1.063 kune, a kretala se između najniže u iznosu od 5.311 kuna, koja je obračunata 2017. godine i najviše u iznosu od 6.374 kune, koja je obračunata 2021. godine.

TOP 10 poduzetnika grada Rijeke s 8.039 zaposlenih, rangiranih prema ukupnim prihodima, ostvarilo je u 2021. godini ukupne prihode u iznosu od 8,9 milijardi kuna te neto dobit u iznosu od 347,1 milijun kuna.

Njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika grada Rijeke u 2021. godini iznosio je 18,4%, u broju zaposlenih 7,9% te 18,7% u neto dobiti.

Prema ostvarenim ukupnim prihodima u gradu Rijeci u 2021. godini, najuspješniji je bio veliki poduzetnik PLODINE d.d., s 3.656 zaposlenih i ostvarenim ukupnim prihodima u iznosu od 5,2 milijarde kuna (14,3% više nego 2020. godine, kada je ostvareno 4,5 milijardi kuna ukupnih prihoda).

U gradu Rijeci u 2021. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, sjedište je imalo 5.130 poduzetnika, kod kojih je bilo 30.202 zaposlena, što je povećanje za 1.311 zaposlenih ili 4,5% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2021. godini, poduzetnici grada Rijeka ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 23,1 milijardu kuna (20,1% više u odnosu na 2020.), ukupne rashode od 21,7 milijardi kuna (17,3% više), dobit razdoblja u iznosu od 1,6 milijardi kuna (43,6% više), gubitak razdoblja od 541,1 milijun kuna (13,2% manje) te neto dobit od 1,1 milijardu kuna. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu povećane su za više od dva puta u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Uvoz je povećan za 19,4%, izvoz za 20,5% te je trgovinski saldo iznosio 2,2 milijarde kuna.