Nova Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke usvojena je u prosincu 2015. godine.

Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke uređuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge te radno vrijeme u kojem ugostitelj može pružati ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskog objekta, na području grada Rijeke

Odlukom se propisuje povoljniji pravni okvir radnog vremena pružanja ugostiteljskih usluga, s ciljem unaprjeđenja ugostiteljske i turističke ponude grada Rijeke, i to na način da je omogućeno:

  • duže radno vrijeme petkom, subotom i dan uoči blagdana za ugostiteljske objekte iz skupine “Restorani“ i “Barovi“ koji posluju u turistički najznačajnijim područjima grada, (petkom, subotom i dan uoči blagdana mogu raditi sat vremena duže od dosadašnjeg radnog vremena, odnosno do 3.00 sata, a ostale dane do 2.00 sata),
  • kasniji završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine “Objekti jednostavnih usluga“, (za sat vremena duže od dosadašnjeg, odnosno do 23.00 sata),
  • određivanje dužeg rada u kojem se mogu pružati ugostiteljske usluge odlukom Gradonačelnika, za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, sportskih događanja, koncerata i sličnih događaja od značaja za Grad Rijeku.

Jedna od novina je i ukidanje zabrane usluživanja alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima u razdoblju od 6.00 do 8.00 sati.

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke objavljena je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 13/15, na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 42/20).

Stupanjem na stanju nove odluke prestala je važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/07, 36/07, 20/08, 35/08, 29/09 i 41/10).  Za sve informacije o novinama koje Odluka donosi ugostitelji se mogu obratiti Odjelu gradske uprave za poduzetništvo.