Normativi su maksimalni utvrđeni finalni iznosi do kojih će se financirati unaprijed određena vrsta programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Normativi sufinanciranja programa primjenjuju se nakon vrednovanja pristiglih prijedloga programa, a vezani su za pojedinu vrstu programa u svakoj djelatnosti.

Prihvaćeni će se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Rijeke u skladu s normativima za sufinanciranje programa za svaku pojedinu godinu, s utvrđenim maksimalnim iznosima sufinanciranja za pojedine vrste programa.

Napomene

  • Prijedlog pojedinog programa neće se sufinancirati iznad utvrđenog normativa
  • U slučaju da niti jedan program u određenoj programskoj kategoriji ne postigne minimalan broj bodova, iznos namijenjen toj programskoj kategoriji preraspodijelit će se u druge kategorije prema preporuci Kulturnog vijeća.