Napomena za sve djelatnosti:
U slučaju da niti jedan program u određenoj programskoj kategoriji ne postigne minimalan broj bodova, iznos namijenjen toj programskoj kategoriji preraspodijelit će se u druge kategorije prema preporuci Kulturnog vijeća.