Grad Rijeka će u 2018. godini sufinancirati programe predlagatelja programa u audiovizualnoj djelatnosti iznosom od 400.000,00 kn (organizacije civilnog društva, trgovačka društva, fizičke osobe, ustanove kojima Grad Rijeka nije osnivač, itd.)

Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

 • Produkcija (kratkometražni, srednjemetražni filmovi, audiovizualna djela)
  – pojedinačni program do 70.000,00 kn
 • Filmski festivali, revije i druge audiovizualne manifestacije cjelovite programske koncepcije te programi koji se bave prikazivanjem vrijednih filmova (autorske retrospektive, prikazivanje nacionalne i europske audiovizualne baštine, prikazivanje suvremenog europskog filma, nacionalnih retrospektiva, eksperimentalnih filmova i drugih audiovizualnih djela koja propituju granice izraza)
  – pojedinačni program do 20.000,00 kn
 • Zaštita audiovizualne baštine
  – pojedinačni program do 20.000,00 kn
 • Edukativni programi (radionice audiovizualnog stvaralaštva i drugi programi difuzije audiovizualne kulture)
  – pojedinačni program do 20.000,00 kn
 • Inicijalna sredstva za debitantski film (prvi film autora-redatelja)
  – pojedinačni program do 30.000,00 kn