Grad Rijeka će u 2018. godini sufinancirati programe predlagatelja u glazbenoj djelatnosti iznosom od ukupno 400.000,00 kn namijenjenih umjetničkim organizacijama, udrugama, fizičkim osobama, ustanovama kojima Grad Rijeka nije osnivač i dr.

Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

  1. Programi klasične glazbe (godišnja sezona) – ukupno 120.000,00 kn
  2. Programi jazz glazbe i srodnih izraza – ukupno 90.000,00 kn
  3. Programi rock glazbe i srodnih izraza – ukupno 90.000,00 kn

Programske kategorije pojedinačno će se sufinancirati u sljedećem maksimalnom iznosu:

  • program instrumentalnog ili vokalnog sastava profesionalne, akademske razine – do 30.000,00 kn
  • program instrumentalnog ili vokalnog sastava amaterske razine – do 15.000,00 kn
  • instrumentalni ili vokalni program pojedinačnog predlagatelja akademske razine – do 15.000,00 kn
  • instrumentalni ili vokalni program pojedinačnog predlagatelja amaterske razine – do 7.000,00 kn
  • inicijalna sredstva za program mladog neafirmiranog predlagatelja (do 28 godina starosti) – do 5.000,00 kn

4. Amaterski programi zborova i vokalnih sastava / ukupno 15.000,00 kn
– pojedinačni prijedlog programa do 10.000,00 kn

5. Edukacijski programi / ukupno 20.000,00 kn

6. Programi usavršavanja talenata u glazbi / ukupno 20.000,00 kn

7. Znanstveno-istraživački projekti, tematska predavanja, skupovi i sl. / ukupno 20.000,00 kn

8. Glazbena izdanja (knjižna, notna ili audio-izdanja) / ukupno 25.000,00 kn