Grad Rijeka u 2018. godini sufinancirat će programe ostalih predlagatelja programa u muzejskoj i izložbenoj djelatnosti te likovnim umjetnostima sa 400.000,00 kn (organizacije civilnog društva, trgovačka društva, fizičke osobe, ustanove kojima Grad Rijeka nije osnivač, itd.).

Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

 • Programi predstavljanja muzejskog fundusa / do 50.000 kn
 • Programi održavanja, razvoja i promidžbe muzejske dokumentacije / do 20.000 kn
 • Programi otkupa stručne literature za muzejske knjižnice / do 10.000 kn
 • Koncepcijski cjeloviti godišnji ili periodični izložbeni programi u izložbenim prostorima u Rijeci / do 80.000 kn
  – Pojedinačni izložbeni programi / do 20.000 kn
 • Redovna djelatnost udruga / do 35.000 kn
 • Programi produkcije i diseminacije umjetničkih djela / do 15.000 kn
 • Edukativni programi / do 20.000 kn
 • Programi stručnih usavršavanja za likovne umjetnike i povjesničare umjetnosti / do 10.000 kn
 • Medijacijski programi / do 20.000 kn
 • Nakladnički programi / do 20.000 kn
 • Inicijalna sredstva za mlade neafirmirane predlagatelje / do 5.000 kn