Grad Rijeka će u 2018. godini sufinancirati programe predlagatelja programa u nakladničkoj, knjižnoj i knjižničnoj djelatnosti iznosom od 300.000,00 kn namijenjenog umjetničkim organizacijama, udrugama, fizičkim osobama, ustanovama kojima Grad Rijeka nije osnivač, i dr.

Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

 • Edukativni programi / ukupno 40.000 kn
 • Manifestacije / ukupno 40.000 kn
 • Tiskani časopisi / ukupno 20.000 kn
 • Književni programi / ukupno 20.000 kn
 • Prijevodi riječke književnosti na strane jezike / ukupno 45.000 kn
  – pojedinačni program do 15.000 kn
 • Tiskane knjige / ukupno 15.000 kn
 • Aplikacije / ukupno 20.000 kn
 • E-časopisi / ukupno 15.000 kn
 • E-knjige / ukupno 20.000 kn
  – pojedinačni program do 5.000 kn