Grad Rijeka će u 2018. godini sufinancirati programe predlagatelja programa u scenskoj djelatnosti ( dramska umjetnost, ples i pokret) iznosom od 400.000,00 kn namijenjenog umjetničkim organizacijama, udrugama, fizičkim osobama, ustanovama kojima Grad Rijeka nije osnivač, itd.

Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

  • Dramski projekt ( profesionalci ) / od 50.000 do 100.000 kn
  • Ples i pokret/ projekt (profesionalci ) / od 40.000 do 70.000 kn
  • Dramski projekt (mladi) / od 10.000 do 20.000 kn
  • Plesni projekt (mladi) / od 5.000 do 10.000 kn
  • Završne produkcije / od 5.000 do 10.000 kn
  • Edukacijski programi i usavršavanje / do 10.000 kn
  • Nakladnički programi / do 10.000 kn
  • Neafirmirani autori (jednokratno sufinanciranje) / do 5.000 kn