Grad Rijeka će u 2019. godini sufinancirati programe u glazbenoj djelatnosti s iznosom od ukupno 400.000 kn.

Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

1. Programi klasične glazbe (godišnja sezona) – ukupno 120.000 kn
2. Programi jazz glazbe i srodnih izraza – ukupno 90.000 kn
3. Programi rock glazbe i srodnih izraza – ukupno 90.000 kn

Programske kategorije pojedinačno će se sufinancirati u sljedećem maksimalnom iznosu:

  • program instrumentalnog ili vokalnog sastava profesionalne, akademske razine – do 30.000 kn
  • program instrumentalnog ili vokalnog sastava amaterske razine – do 15.000 kn
  • instrumentalni ili vokalni program pojedinačnog predlagatelja akademske razine – do 15.000 kn
  • instrumentalni ili vokalni program pojedinačnog predlagatelja amaterske razine – do 7.000 kn

4. Amaterski programi zborova i vokalnih sastava / ukupno 15.000 kn / pojedinačni prijedlog programa do 10.000 kn
5. Edukacijski programi / ukupno 20.000 kn
6. Programi usavršavanja talenata u glazbi / ukupno 20.000 kn
7. Znanstveno-istraživački projekti, tematska predavanja, skupovi i sl. / ukupno 20.000 kn
8. Glazbena izdanja (knjižna, notna ili audio-izdanja) / ukupno 25.000 kn
9. Manifestacije u glazbi / pojedinačna manifestacija do 150.000 kn