Grad Rijeka će u 2019. godini sufinancirati programe u muzejskoj i izložbenoj djelatnosti te likovnim umjetnostima s ukupnim iznosom od 400.000 kn.

Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

1. Muzejski programi:

  • Programi predstavljanja muzejskog fundusa / pojedinačni program do 50.000 kn
  • Programi održavanja, razvoja i promidžbe muzejske dokumentacije / pojedinačni program do 20.000 kn
  • Programi otkupa stručne literature za muzejske knjižnice / pojedinačni program do 10.000 kn

2. Izložbeni programi:

  • Koncepcijski cjeloviti godišnji ili periodični izložbeni programi u izložbenim prostorima u Rijeci / pojedinačni program do 80.000 kn
  • Pojedinačni izložbeni programi / do 20.000 kn

3. Programi iz područja likovne umjetnosti i/ili povijesti umjetnosti:

  • Programi produkcije i diseminacije umjetničkih djela / pojedinačni program do 15.000 kn
  • Edukativni programi / pojedinačni program do 20.000 kn
  • Programi stručnih usavršavanja za likovne umjetnike i povjesničare umjetnosti / pojedinačni program do 10.000 kn
  • Medijacijski programi / pojedinačni program do 20.000 kn
  • Nakladnički programi (likovna umjetnost, povijest umjetnosti, kulturna baština) / pojedinačni program do 20.000 kn

4. Redovna djelatnost udruga / pojedinačni program do 35.000 kn