Grad Rijeka će u 2019. godini sufinancirati programe nove medijske kulture s ukupnim iznosom od 250.000 kn.

Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

 • Edukativni programi (radionice, predavanja i rad s publikom)
  – Pojedinačni program do 20.000 kn
 • Manifestacije
  – Pojedinačni programi do 40.000 kn
 • Kontinuirani ili cijelogodišnji programi
  – Pojedinačni program do 40.000 kn
 • Razvoj umjetničke produkcije
  – Pojedinačna produkcija do 15.000 kn
 • Umjetničko istraživanje
  – Pojedinačni program do 10.000 kn