Programi njegovanja tradicijske kulture i predstavljanja kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije amaterskih udruga na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i sl. sufinancirat će se s ukupnim iznosom od 115.000 kn.
Pojedini program sufinancirat će se s maksimalnim iznosom od 20.000 kn. Programe će procjenjivati predsjednici Kulturnih vijeća.