Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

  • Dramski projekt (profesionalci ) / od 50.000 kn do 100.000 kn
  • Ples i pokret/ projekt (profesionalci ) / od 40.000 kn do 70.000 kn
  • Dramski projekt (mladi) / od 10.000 kn do 20.000 kn
  • Plesni projekt (mladi) / od 5.000 kn do 10.000 kn
  • Završne produkcije / od 5.000 kn do 10.000 kn
  • Edukacijski programi i usavršavanje / do 10.000 kn
  • Nakladnički programi / do 10.000 kn
  • Plesne manifestacije / od 30.000 kn do 70.000 kn
  • Dramske manifestacije / od 50.000 kn do 400.000 kn