Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

 1. Muzejski programi:
  • Programi predstavljanja muzejskog fundusa / pojedinačni program do 50.000 kn
  • Programi održavanja, razvoja i promidžbe muzejske dokumentacije / pojedinačni program do 20.000 kn
  • Programi otkupa stručne literature za muzejske knjižnice / pojedinačni program do 10.000 kn
 2. Izložbeni programi:
  Koncepcijski cjeloviti godišnji ili periodični izložbeni programi u izložbenim prostorima u Rijeci / pojedinačni program do 80.000 kn
  Pojedinačni izložbeni programi / do 20.000 kn
 3.  Programi iz područja vizualnih umjetnosti i/ili povijesti umjetnosti:
  Programi produkcije i diseminacije umjetničkih djela / pojedinačni program do 15.000 kn
  Edukativni programi / pojedinačni program do 20.000 kn
  Programi stručnih usavršavanja za vizualne umjetnike i povjesničare umjetnosti / pojedinačni program do 10.000 kn
  Medijacijski programi / pojedinačni program do 20.000 kn
  Nakladnički programi (vizualne umjetnosti, povijest umjetnosti, kulturna baština) / pojedinačni program do 30.000
 4. Redovna djelatnost udruga / pojedinačni program do 25.000 kn

Više o ocijenjivanju programa u muzejskoj djelatnosti i vizualnoj umjetnosti možete naći na stranici Sustav vrednovanja prijedloga programa u sklopu muzejska djelatnost i vizualna umjetnost Grada Rijeke.