Programi kulture u zajednici obuhvaćaju programe njegovanja tradicijske kulture i predstavljanja kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije amaterskih udruga na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i sl.
Pojedini program sufinancirat će se s maksimalnim iznosom od 20.000 kn. Programe će procjenjivati Stručno povjerenstvo.