Programi će se sufinancirati po pojedinim programskim kategorijama i vrstama programa kako slijedi:

  • Dramski projekt (profesionalci ) /  do 100.000 kn
  • Ples i pokret/ projekt (profesionalci ) / do 70.000 kn
  • Dramski projekt (mladi) /  do 20.000 kn
  • Plesni projekt (mladi) /  do 10.000 kn
  • Završne produkcije /  do 10.000 kn
  • Edukacijski programi i usavršavanje / do 10.000 kn
  • Nakladnički programi / do 10.000 kn
  • Plesne manifestacije /  do 70.000 kn
  • Dramske manifestacije / do 400.000 kn

Više o ocijenjivanju programa u djelatnosti dramska umjetnost, ples i pokret možete naći na stranici Sustav vrednovanja prijedloga programa u sklopu dramske umjetnosti, plesa i pokreta Grada Rijeke.