Pri stručnom vrednovanju prijedloga programa Kulturna vijeća primjenjuju kriterije. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Odjelu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.
Kriteriji su određeni u korelaciji s brojem bodova tako da maksimalan broj bodova koji određeni program može postići iznosi 100 bodova, kako slijedi:

 • kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa

  20 bodova

Kriterij se odnosi na sam umjetnički sadržaj, izričaj, čin. Kriterij propituje umjetničku vrijednost i doprinos programa djelatnosti kojoj pripada. Vrednovanjem ovog kriterija odgovara se na pitanje “Što?” je sam projekt, kolika je njegova kvaliteta i značaj.

 • jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvaliteta razrade financijskog plana/troškovnika

  15 bodova

Kriterij se odnosi na vrednovanje projekta kao funkcionalne cjeline koja mora nadići sam kulturni i umjetnički sadržaj, koji je osnova. Projekt mora imati jasne elemente organizacije, financija, promocije, vremenskog slijeda. Pritom je bitan uvjet financiranje iz drugih izvora.

 • značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva

  15 bodova

 • stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa

  15 bodova

Ovaj kriterij odnosi se na pružanje podataka o osobnim autorskim kvalifikacijama autora, odnosno voditelja programa koji bi trebali biti predstavljeni kroz obavezni životopis.

 •  kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja

  10 bodova

Kriterij se odnosi na predlagatelja programa, odnosno onoga koji će program realizirati/producirati.

 • programski kontinuitet

  10 bodova

 • osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti

  10 bodova

Kroz ovaj kriterij vrednuje se jasnoća s kojom predlagatelj obrazlaže koja mu je ciljana publika, na koji način do nje dopire, koji značaj njegov projekt ima za tu publiku, težnju da se zahvati maksimum raspoložive publike/korisnika programa.

 

 • suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

  5 bodova

 

BODOVNA SKALA:

 • 0 – 70 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
 • 71 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
 • 81 – 90 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
 • 91 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

Iznimno od navedenog, za programe u sljedećim djelatnostima:

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara,

Programi kulture – mladi i

Programi kulture u zajednici utvrđuje se sljedeća Bodovna skala:

 • 0 – 40 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
 • 40 – 60 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
 • 60 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
 • 80 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos