Pri vrednovanju prijedloga programa Kulturno vijeće za djelatnost dramska umjetnost, ples i pokret primjenjivat će kriterije čiji sustav vrednovanja možete proučiti u tablici. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Sustav ocjenjivanja ima raspon od minimalno 0 do maksimalno 100 bodova kako slijedi:

KRITERIJI  BODOVI
Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa 25
Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika 25
Značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva 15
Stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa 10
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjehe i iskustvo u provođenju programa predlagatelja 10
Programski kontinuitet 5
Osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti 5
Suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 5
UKUPNO  100

 

BODOVNA SKALA:

  • 0 – 70 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
  • 71 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
  • 81 – 90 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
  • 91 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

POSEBNI PROGRAM

Program Kazališta mladih, odnosno program profesionalno vođenog, cjelovitog i kontinuiranog osposobljavanja za dramski izraz djece i mladih ( od 11. do 18. godina).

Program uključuje stručno vođene radionice s osnovnim elementima teorije kazališne umjetnosti, dramskog izraza, scenskog pokreta, mime, scenografije i ostalih osnovnih elemenata kazališne produkcije.

Prednost imaju programi temeljeni na umrežavanju postojećih aktera riječke kulturne scene.

Predlagatelji koji nemaju prostor za izvedbu trebaju aplicirati za prostore kojima upravlja Grad.

Programi i projekti koji će se razmatrati u okviru sustava vrednovanja u dramskoj scenskoj djelatnosti , plesu i pokretu

Vrednovanje prijedloga programa i projekata u dramskoj djelatnosti, plesu i pokretu obuhvaća :

1. Kazališne/ scenske udruge

2. Akcije i manifestacije / festivali

3. Izdanja: izdavanje knjiga, časopisa, brošura, biltena, monografija iz kazališne i scenske djelatnosti,

4. Stručna usavršavanja u dramskoj/ scenskoj umjetnosti

  • poslijediplomski studiji
  • stručni seminari, majstorske radionice, studijska putovanja
  • programi kojima se stječu iskustva i znanja koja su primjenjiva u projektima od interesa za grad Rijeku

5. Programi namijenjeni djeci i mladima

  • programi s posebno koncipiranim sadržajem i suvremenim edukativno-pedagoškim pristupom u radu s djecom i mladima
  • edukativni programi koji uključuju kreativan rad djece i mladih i razvoj naprednih pojedinaca
  • programi koji potiču stvaranje nove publike među djecom i mladima i približavanje dramske i plesne umjetnosti djeci i mladima