Pri vrednovanju prijedloga programa Kulturno vijeće za glazbenu djelatnost primjenjivat će kriterije čiji sustav vrednovanja možete proučiti u tablici. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Sustav ocjenjivanja ima raspon od minimalno 0 do maksimalno 100 bodova kako slijedi:

KRITERIJI  BODOVI
Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa 25
Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika 25
Značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva 15
Stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa 10
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjehe i iskustvo u provođenju programa predlagatelja 10
Programski kontinuitet 5
Osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti 5
Suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 5
UKUPNO  100

BODOVNA SKALA:

 • 0 – 70 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
 • 71 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
 • 81 – 90 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
 • 91 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

Programi i projekti koji će se razmatrati u okviru sustava vrednovanja u glazbenoj  djelatnosti

Vrednovanje prijedloga programa i projekata u glazbenoj djelatnosti obuhvaća klasičnu, jazz, zabavnu, rock, alternativnu, world-music, elektroničku glazbu i glazbenu folklornu baštinu.

1. Programi i projekti hrvatskoga umjetničkog stvaralaštva koji se bave očuvanjem i stvaranjem glazbene baštine

 • izvođenje djela suvremenih hrvatskih skladatelja
 • domaće stvaralaštvo, skladateljstvo
 • programi iz riječke glazbene baštine

2. Programi i projekti koji potiču inovaciju u glazbi

 • programi koji značajno podupiru stvaralačku invenciju i time razvoj glazbene djelatnosti – izdavačke, koncertne i multimedijske
 • programi koji promiču nova znanja, usavršavanja mladih umjetnika u cilju afirmacije reproduktivnog i autorskog stvaralaštva
 • eksperimentalni projekti
 • suvremena glazba u novim medijskim izrazima

3. Istraživački projekti

 • projekti s temama iz područja suvremene glazbene umjetnosti i kulture
 • projekti s temama iz područja još neistražene glazbene baštine
 • stručni skupovi, tribine, okrugli stolovi
 • predavanja s temama iz područja glazbene umjetnosti i kulture
 • interdisciplinarna istraživanja glazbene umjetnosti
 • ostali programi koji potiču umrežavanje i suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

4. Stručna osobna usavršavanja u glazbenoj umjetnosti

 • poslijediplomski studiji
 • stručni seminari, radionice, studijska putovanja
 • programi kojima se stječu iskustva i znanja koja su primjenjiva u projektima od interesa za grad Rijeku

5. Programi namijenjeni djeci i mladima

 • programi s posebno koncipiranim sadržajem i suvremenim edukativno-pedagoškim pristupom  u radu s djecom i mladima
 • edukativni programi koji uključuju kreativan rad djece i mladih i razvoj naprednih pojedinaca
 • programi koji potiču stvaranje nove publike među djecom i mladima i približavanje glazbene umjetnosti djeci i mladima
 • primjerene, stručno vođene radionice za djecu i mlade s temama  iz glazbene umjetnosti i kulture

6. Glazbeni i glazbeno-scenski festivali i manifestacije

 • programi i projekti u kojima učestvuju renomirani riječki i/ili gostujući solisti i ansambli
 • programi koji potiču interakciju s drugim izvedbenim umjetnostima
 • programi koji uključuju predstavljanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva
 • programi koji uključuju predstavljanje suvremenih glazbenih tendencija
 • programi koji uključuju predstavljanje renomiranih skladatelja  u glazbenoj umjetnosti

7. Programi i projekti kulturne suradnje

 • gostovanja riječkih umjetnika izvan Rijeke
 • razmjene između riječkih i umjetnika iz drugih sredina
 • muzikološki skupovi, tribine, predavanja i sl.
 • natjecanja i studijski boravci u inozemstvu koji su od interesa za grad
 • ostvarenja u suradnji s partnerima izvan Rijeke
 • programi koji sadrže razmjenu i reciprocitet: za gostovanja riječkim umjetnika u drugim hrvatskim gradovima i u inozemstvu sufinancirat će se troškovi puta i dnevnica, a honorare i troškove smještaja snosi organizator; za gostovanja hrvatskih i inozemnih umjetnika u Rijeci sufinanciraju se troškovi njihova smještaja i honorara

8. Glazbena izdanja i audio-vizualna izdanja

Zaključne odredbe:

 • kulturno vijeće zadržava pravo zatražiti od predlagatelja pojašnjenje dostavljene prijave prilikom ocjenjivanja iste
 • u razmatranje ovoga Vijeća ulaze isključivo programi koji se održavaju u Rijeci i programi gostovanja izvan grada, a u kojima sudjeluju fizičke i pravne osobe s područja Rijeke
 • nepotpune prijavnice kao i prijavnice koje nisu dostavljene u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke