Pri vrednovanju prijedloga programa Kulturno vijeće za književnu djelatnost primjenjivat će kriterije čiji sustav bodovanja možete proučiti u tabličnom prikazu. Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu, koji temeljem toga izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Sustav ocjenjivanja ima raspon od minimalno 0 do maksimalno 100 bodova kako slijedi:

KRITERIJI  BODOVI
Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa 25
Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika 25
Značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog stvaralaštva 15
Stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa 10
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjehe i iskustvo u provođenju programa predlagatelja 10
Programski kontinuitet 5
Osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti 5
Suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 5
UKUPNO  100

BODOVNA SKALA:

  • 0 – 70 bodova = predloženi program neće se sufinancirati
  • 71 – 80 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 50% s obzirom na traženi iznos
  • 81 – 90 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 70% s obzirom na traženi iznos
  • 91 – 100 bodova = predloženi program sufinancirat će se u omjeru do max. 100% s obzirom na traženi iznos

Književna djelatnost u djelokrugu rada Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke je djelatnost koja se bavi poticanjem i razvojem književne scene u gradu Rijeci.

Riječku književnu scenu se u ovom kontekstu tumači u najširem mogućem smislu i to kao ukupnu aktivnost svih aktera na području Grada Rijeke čije djelovanje za posljedicu ima razvoj književne djelatnosti.
Književna djela se u radu djelokruga ovog kulturnog vijeća razumiju kao sva pisana djela koja svojim izrazom pripadaju u lijepu književnost (proza, poezija i drama), diskurzivne književne oblike (eseja, putopisa, dnevnika, memoara, autobiografija, biografija) ili književnu kritiku.

Vrste programa koji se sufinanciraju u Književnoj djelatnosti

Grad Rijeka će u sklopu Književne djelatnosti sufinancirati sljedeće programe kako su navedeni i definirani:

Edukativni programi su programi koji svojim provođenjem informiraju riječku publiku o književnosti u širem smislu ili je osposobljavaju za aktivno sudjelovanje na riječkoj književnoj sceni. Primjer edukativnog programa je ciklus radionica kreativnog pisanja.

Manifestacije su programi koji traju četiri ili više dana tijekom kojih se održavaju književna događanja na području grada Rijeke, a čije provođenje potiče i unaprjeđuje razvoj riječke književne scene. Manifestacije imaju bogat književni program tijekom svakog dana svog trajanja i uvijek imaju međunarodni karakter. Primjer manifestacije je sajam knjiga.

Festivali su programi koji traju najdulje tri dana tijekom kojih se održavaju književna događanja na području grada Rijeke, a čije provođenje potiče i unaprjeđuje razvoj riječke književne scene. Festivali imaju bogat književni program tijekom svakog dana svog trajanja te često imaju međunarodni karakter iako to nije uvjet. Primjer festivala je Festival Europske kratke priče.

Književni programi su programi koji su jednodnevni književni događaji u gradu Rijeci u trajanju do nekoliko sati, a koji se mogu održavati u tjednom ili mjesečnom ritmu tj. u ciklusima, ali i ne moraju. Primjer književnih programa su: predstavljanje knjiga ili autora, predavanja, tribine, okrugli stolovi i sl.