Palach, Filodrammatica, Marganovo

Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2013-2020 kao opći strateški cilj kulturne politike Grada Rijeke istaknuto je stvaranje materijalnih i drugih uvjeta za razvoj kulturnih djelatnosti kao i potpora razvoju nezavisne kulture u našem gradu.

U tom kontekstu intencija Odjela gradske uprave za kulturu bila je da klub Palach, Filodrammatica i Marganovo budu novi centri nezavisne i studentske kulture, a sve s namjerom osnaživanja programskih, organizacijskih i upravljačkih kapaciteta nezavisne kulturne scene kao i poticanja Sveučilišta u projektu osnivanja i rada Studentskog kulturnog centra.

Raspisivanjem natječaja za upravljanje ovim objektima nastojalo se programski objediniti navedene prostore kako bi postali svojevrsna okosnica nezavisne i studentske kulture, koja trenutno djeluje disperzirano u raznim prostorima u gradu. Osim toga, s obzirom na recesiju i krizu, namjera raspisa takvog natječaja bila je osigurati stabilne uvjete za daljnji razvoj nezavisne i studentske kulturne scene kroz povoljno korištenje atraktivnih gradskih prostora u strogom gradskom središtu.

Prostori dodijeljeni bez naknade, na rok od 5 godina, Savezu udruga Molekula

Putem Javnog natječaja za predlaganje kulturnog programa koji će se održavati u prostorima kluba “Palach”, dijelu prostora zgrade Filodrammaticae i prostoru Marganova, navedeni prostori dodijeljeni su bez naknade na vrijeme od 5 godina Savezu udruga Molekula. Članovi Saveza udruga Molekula čine udruge i umjetničke organizacije Drugo more, Prostor plus, Trafik, Klub ljubitelja buke, Diston, udruga Škatula, Filmaktiv,  Kazalište Hotel Bulić, udruga RiRock, te suradnička udruga Katapult.

Savez udruga Molekula predložio je cjeloviti sadržaj glazbenog programa, programa izvedbenih umjetnosti, izložbeni program vizualnih umjetnosti, program nove medijske kulture, književni program, audiovizualni program te prijedlog ostalih kulturnih programa. Svaki od navedenih programskih segmenata sadrži i opći koncept, plan djelovanja te strateške i programske ciljeve do 2018., koncept suradnje sa Studenskim kulturnim centrom kao i navedene odgovorne osobe za provedbu kulturnog programa.

Posredno ulaganje u nezavisnu kulturu 500.000,00 kn godišnje

Odjel gradske uprave za kulturu podmiruje režijske troškove grijanja, struje, vode i čišćenja za prostore u zgradi Filodrammaticae dok za prostor Palacha Odjel podmiruje troškove grijanja. Osim toga, korisnicima navedenih prostora na raspolaganju je i djelatnik Odjela koji je zadužen za obavljanje domarskih poslova. Od korištenja je izuzet dio prostora kluba “Palach” koji je dat u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Na ovaj način Grad Rijeka posredno u nezavisnu riječku kulturnu scenu kroz troškove režija i korištenje prostora bez naknade ulaže na godišnjoj razini oko 500.000 kuna.