Dokument kojim se definira kulturna politika Grada Rijeke u razdoblju do 2020. godine.

Odjel za kulturu Grada Rijeke u suradnji s vanjskim suradnicima izradio je Strategiju kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. Dokument je usvojilo Gradsko vijeće Grada Rijeke na 36. sjednici, 17. travnja 2013. godine.

Prijedlog Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke je dokument koji obuhvaća predstojeće razdoblje od sedam godina od 2013. do 2020. Ova strategija nastala je iz potrebe da se jasno definira kulturna politika Grada Rijeke kako bi se potakao brži kulturni razvitak.

Donošenjem ovoga dokumenta po prvi put se dugoročno utvrđuje kulturna politika Grada. Strategijom su obuhvaćeni svi oblici poticanja, razvijanja i unapređivanja kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života grada. Strategija opisuje opće i posebne ciljeve te načine njihova ostvarivanja kroz niz mjera, uz jasno definirane pokazatelje uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva.