Programska djelatnost tehničke kulture temelji se na Zakonu o tehničkoj kulturi (“Narodne novine“ br. 76/93, 11/94 i 38/09) i Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014-2020.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu tijekom godine objavljuje Natječaj za financiranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi za narednu godinu. Po isteku natječajnog roka prikupljene ponude Programa obrađuju stručno-savjetodavne Komisije koje imenuje gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Odjela i Zajednice tehničke kulture Rijeka.

Zadaća Komisije je ocijeniti ponuđene programe te izraditi Izvješće o odabiru ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi u narednoj godini. Gradonačelnik Grada Rijeke potom utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za predmetnu godinu te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Sredstvima proračuna sufinanciraju se:

 • redovne aktivnosti strukovnih udruga,
 • vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata,
 • redovne osposobljavanje mladeži i građana,
 • širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana,
 • djelatnost darovitih,  osoba s invaliditetom i osoba s teškoćama u razvoju,
 • nagrade i priznanja za tehnička postignuća,
 • Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke “Zajednica tehničke kulture Rijeka”,
 • udruženje stučnih osoba,
 • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
 • značajne nacionalne i međunarodne priredbe,
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje,
 • izdavačko nakladnički programi,
 • informacijski programi.