Obrasci (izvješća) odnose se na sredstva proračuna Grada Rijeke namijenjena za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.

  • Izvješća moraju biti dostavljena u roku 8 (osam) dana od dana izvršenja programa odnosno priredbe – natjecanja – izložbe.
  • Pisano Izvješće o izvršenju programa i utrošku namjenskih sredstava mora biti ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Način predavanja zahtjeva: osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak – petak od 8,30-15,30 ili poštom