Subpages list

Socijalna skrb

Pomoć zajednice građanima koji se suočavaju s teškom materijalnom oskudicom ili drugim izazovnim životnim okolnostima kao što su teža bolest, invaliditet i slično.

Više informacija

Zdravstvo

Riječki program zaštite zdravlja temelji se na zdravstveno-statističkim podacima, a usmjeren je na promociju tjelesnog i mentalnog zdravlja i prevenciju bolesti i invaliditeta te skrb o umirućima. U okviru programa djeluje i projekt Rijeka-zdravi grad.

Više informacija

Rijeka – zdravi grad

Projekt "Rijeka-zdravi grad" svojevrstan je okvir za rješavanje problema s kojima se suočavaju brojni europski gradovi, pa i Rijeka, poput starenja stanovništva, zaštite okoliša, socijalne zaštite, odnosno svega što utječe na zdravlje građana, a na što bi trebalo obratiti pozornost pri donošenju političkih odluka na lokalnoj razini.

Više informacija

Mladi

Grad Rijeka nastoji prepoznati i odgovoriti na potrebe mladih te poticati mlade na aktivno uključivanje u društvo.

Više informacija

Osobe s invaliditetom

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije osobe s invaliditetom čine oko 10% stanovništva svijeta. U Rijeci postoji niz usluga kojima se djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom nastoji olakšati svakodnevni život.

Više informacija

Branitelji i stradalnici rata

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, njihove obitelji i stradalnici rata temeljem odluka Grada Rijeke mogu ostvariti niz prava, a Grad Rijeka pritom ne zaboravlja ni žrtve i borce iz Drugog svjetskog rata.

Više informacija

Nezaposleni

Nezaposlenost je dulje vrijeme središnji društveni problem s kojim se susreće cijela Hrvatska, ali i brojne druge europske zemlje. Grad Rijeka provodi različite mjere aktivne politike zapošljavanja nastojeći u okviru svojih nadležnosti odgovoriti na ovaj izazov.

Više informacija

Prevencija obiteljskog i drugih vrsta nasilja

Nasilje u obitelji prisutno je u svim društvima, a osnovni problem predstavlja nizak broj prijava nadležnim institucijama i tijelima. Stoga sigurna skloništa i SOS telefoni igraju važnu ulogu u zaštiti žrtvi, a jednako tako bitan je i psihosocijalni tretman prema počiniteljima nasilja.

Više informacija

Prevencija ovisnosti

Niz  institucija i udruga u Rijeci bavi se prevencijom i liječenjem ovisnosti, te na taj način djelujuju na stvaranju zdravih životnih navika, ali i pružaju neophodnu pomoći ovisnicima.
Više informacija

Zaštita životinja

Život s kućnim ljubimcem u urbanoj sredini uređen je propisima, a za njih su uređena kupališta, parkovi i groblja. Pronađite informacije što napraviti s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Više informacija