Najveća briga roditelja je zdravlje i dobrobit njihove djece. Toj brizi pridružuje se i lokalna zajednica.