Uz jednokratnu potporu za opremu novorođenčeta u iznosu od 1500 kuna za prvorođeno dijete, 2000 kuna za drugorođeno dijete te 3000 kuna za trećerođeno i svako daljnje rođeno dijete, Grad Rijeka želi dobrodošlicu svojim najmlađim sugrađanima. Iznos potpore određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke.

Tko može dobiti potporu?

Roditelj/i novorođenčeta rođenog nakon 1. siječnja 2017.  pod uvjetom da barem jedan roditelj ima prebivalište (hrvatski državljanin) ili  stalni boravak u Rijeci (stranac i osoba bez državljanstva).

Kako ostvariti potporu?

Zahtjev za dobivanje ove potpore podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter br. 5, radnim danom od 8.30 do 15.30. Zahtjev se može podnijeti do navršenih šest mjeseci života djeteta.